ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น ภาค ก. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร

กำหนดการรายงานตัว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการรายงานตัว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการในสำนักงานศาลยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการในสำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานศาสยุติธรรม และกำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานศาสยุติธรรม และกำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค .)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบ บัญชี 1 ภาค ก. และภาค ข.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบ บัญชี 2 เฉพาะภาค ข.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังสนามสอบ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม